Filipino Spirituality


Philippine Tribal Tattoo Art

Baybayin Eye-Opening
Exposition

Urduja Gallery

Inspiration

Sari-Sari Store

Information

Price List

Order Form

Links

Baybayin and
the Atom


Mary Ann Ubaldo
43-07 39TH PL., RM.5A,
Sunnyside, NY 11104
Tel.(718)706-7220
maubaldo@aol.com

 

 

FILIPINO SPIRITUALITY

MAKA-BAYAN
love for country

INA NG KAPAYAPAAN
Ina ng Kapayapaan
Mother of Peace
mounted on Milagrosa fern plant from Mt. Banahaw
and pumice from Mt. Pinatubo
Ina ng Pilipinas, tunay sa ami'y nagmamahal
Harinawang iyo na pong buksan ang
bandera, Ina ng Kapayapaan*

Mother of the Philippines, who truly loves us
may you open the banner,
Mother of Peace

 
MUTYA
Mutya
The spiritual force (diwa/soul) of Inang Bayan (Motherland) mounted on Mutya ng Kahoy (petrified wood)
Amang Bathala, tunay sa ami'y
nagmamahal
Harinawang sa ami'y pakamtan ang
kapayapaan ng aming bayan*

Father Bathala, who truly loves us,
may you come to help us
so that there will be peace in our country

*"Amang Makapangyarihan"
"Father Most Powerful"

Prayer of Samahan ng Tatlong Persona Solo Dios
Popular religious sect in Mt. Banahaw

*These special prayers are inscribed in the Ina ng Kapayapaan and the Mutya designs.