CUSTOMIZED baybayin JEWELRY


HOME

In the Beginning


Philippine Centennial
Series 1898-1998


Filipino Spirituality

Philippine Tribal Tattoo Art

Baybayin Eye-Opening
Exposition

Urduja Gallery

InspirationMary Ann Ubaldo
43-07 39TH PL., RM.5A,
Sunnyside, NY 11104
Tel.(718)706-7220
maubaldo@aol.com

 

PHILIPPINE CENTENNIAL SERIES 1898-1998

PAGMUMULAT

ISANG PAGMUMULAT,
PAG-SILANG NG ATING BAYAN

An awakening, a birth of our nation

KATAASTAASANG
KAGALANGGALANGANG
KATIPUNAN NG MGA ANAK NG BAYAN

Revolutionary organization that launched the Philippine national democratic revolution
against Spanish colonization and feudalism